Afbeelding BrialmontleiAfbeelding Brialmontlei
Opbreken van de bestaande infrastructuur; opbreken van bestaande riolering; bouwen van nieuwe rioolaansluitingen; aanleggen van nieuwe verharding.

Bouwheer

Stad Antwerpen

Plaats uitvoering

Brialmontlei, Antwerpen

Type realisatie

Totaalproject

Termijn van uitvoering

110 werkdagen

Jaar van uitvoering

2012