Afbeelding Molenveld - Edegem Afbeelding Molenveld - Edegem Afbeelding Molenveld - Edegem
Infrastructuurwerken verkaveling: Opbreken van bestaande verhardingen; opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen; uitvoeren van een algemeen droog grondverzet; op- en afbreken van rots-, metselwerk en betonbrokken; uitvoeren van grondverbeteringen; plaatsen van geotextiel; aanleggen van rioleringen in betonbuizen; maken van inspectieputten met putrand en putranddeksels; maken van aansluitingen van straatkolken en aflopen op de riolering; maken van onderfunderingen en steenslagfunderingen; plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen; maken van nieuwe wegverhardingen, parkeerstroken en voetpaden in betonstraatstenen; uitgraven van een wadi; opvullen van een bestaande gracht; aanleggen en ophogen van het park.

Bouwheer

Condominium Projectontwikkeling

Plaats uitvoering

Molenveld, Edegem

Type realisatie

Totaalproject

Termijn van uitvoering

150 werkdagen

Jaar van uitvoering

2012