Afbeelding St.-JacobsmarktAfbeelding St.-Jacobsmarkt
Inrichting binnenplein: bouwen van een gescheiden rioleringsstelsel met aanhorigheden; bouwen van een buffer- en infiltratiebekken; plaatsen van greppels in blauwe hardsteen; bouwen van funderingen; aanleggen van rijwegverhardingen in mozaïekkeien; plaatsen van straatmeubilair; aanplanten van een centrale boom

Bouwheer

Heeren Group

Plaats uitvoering

St.-Jacobsmarkt, Turnhout

Type realisatie

Totaalproject

Termijn van uitvoering

40 werkdagen

Jaar van uitvoering

2011-2012