Afbeelding Wijk Groen Zuid
Dit mooie project in Hoboken omvat de wegenis-, riolerings-, en beplantingswerken voor de wijk Groen Zuid. De werken worden uitgevoerd in niet minder dan 7 fases en omvatten: - voorbereidende werken zoals het rooien van bomen en de opkuis van het terrein - werken aan het terrein rond de sporthal - riolering en fundering van het fietspad en de Noorderlaan thv de tunnel en de Fodderiestraat - wegeniswerken bouwblokken 1 en 2 - aanleg van het park - wegeniswerken bouwblokken 3, 4, 5 en 6 - omgevingsaanleg rond het zorgcluster

Bouwheer

Cores Development

Plaats uitvoering

Hoboken

Type realisatie

Totaalproject

Termijn van uitvoering

420 werkdagen

Jaar van uitvoering

2013-2018