Afbeelding Winkelcomplex XXL
Buitenaanleg bij winkelcomplex: bouwen van een gescheiden rioleringsstelsel met aanhorigheden; bouwen van een buffer- en infiltratiebekken; plaatsen van boordstenen, kantstroken en greppels; bouwen van onderfundering en funderingen; aanleggen van rijwegverharding in kws en betonstraatstenen; inrichten van een centraal circulatieplein, aanleggen van de nodige groenvoorzieningen en groenbuffers; plaatsen van straatmeubilair; onderhoud van de groenvoorzieningen.

Bouwheer

Heeren Holding/Cecimmo bvba

Plaats uitvoering

Winkelcomplex XXL, Turnhout

Type realisatie

Totaalproject

Termijn van uitvoering

80 werkdagen

Jaar van uitvoering

2011-2012