Afbeelding ZandstraatAfbeelding Zandstraat
Herinrichtingswerken: opbreken van de bestaande infrastructuur; alle grondwerken nodig tot het verwezelijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen; aanleggen van een regenwaterriolering; voorzien van de nodige huisaansluitingen; voorzien van de vereiste afwatering; aanleggen van straatgoten, kantstroken en trottoirbanden; aanleggen van funderingen voor verhardingen en kantopsluitingen; aanleggen van een voetpad; heraanleggen van inritten; uitvoeren van groenaanleg; uitvoeren van sonderingen naar nutsleidingen; voorzien van wachtbuizen voor leidingen openbaar nut; opmaken van een as-builtdossier en aquadatafiches.

Bouwheer

Stad Turnhout

Plaats uitvoering

Zandstraat, Turnhout

Type realisatie

Totaalproject

Termijn van uitvoering

120 werkdagen

Jaar van uitvoering

2013